Teljesítményértékelési rendszer (ETER)

A 2017/18 as tanév I. félévtől átalakult az igazolások kiadásának rendszere, a különböző pályázatokhoz szükséges szakkollégiumi tagsági és teljesítményigazolást, csak az Egyéni Teljesítményértékelési Rendszer (ETER) követelményeit teljesítő hallgatóinknak adunk ki!

 

Minimum féléves követelmény, az igazolás kiadásához [1]:

Az 1. modul teljesítése + összesen 7 kredit teljesítése

 Egyéni Teljesítményértékelési Rendszer a Praetor Szakkollégiumban (ETER)

1.      modul

Tantárgy felvétele és teljesítése és a NEPTUN rendszerében

megnevezés

kredit

A hallgatói státusz aktívra állítása és kötelezően választható szakkollégiumi tárgy felvétele és teljesítése határidőig.

minden esetben kötelező*

2.      modul

Részvétel a szakkollégiumi közgyűléseken

megnevezés

kredit

részvétel közgyűlésen 2 kr / közgyűlés

3.      modul

Praetor szakkollégiumi tudományos teljesítmény[2]

megnevezés

kredit

Praetor szakkollégiumi konferencia előadás 2 kr / konferencia
Publikálás Praetor szakkollégiumi kötetbe 3 kr / publikáció

4.      modul

Részvétel Praetor szakkollégiumi programokon[3]

megnevezés

kredit

Praetor konferencia részvétel 1 kr / rendezvény
Közös szakkollégiumi főzésen való részvétel 1 kr / rendezvény
További Praetor szakkollégiumos rendezvények 1 kr / rendezvény
Szervezési és önkéntes tevékenység 1 kr / rendezvény (maximum 2 kr / félév)

5.      modul

Kari és kiemelt tudományos tevékenység[4]

megnevezés

kredit

előadás kari vagy előzetesen elfogadott konferencián 1 kr / konferencia
részvétel előzetesen elfogadott tudományos versenyen 1 kr / verseny
előadás kari TDK konferencián 1 kr / konferencia
előadás OTDK-n (helyezés nélkül) 2 kr / OTDK előadás
1-3 helyezés vagy különdíj OTDK-n konferencián 3 kr / OTDK díj
 előzetesen elfogadott publikáció  1 kr / publikáció


Kiegészítő rendelkezések

Az első modul teljesítése, a szakkollégium tagjai közé történő felvétel félévében az adott tagnak nem szükséges teljesíteni, az igazolás megszerzéséhez. Az újonnan felvett tagok a felvétel félévében 2 kr kedvezményben részesülnek.


[1]
Igazolást az adott félévre vonatkozóan nem adunk ki, csak a már teljesített azaz a tárgyévet megelőző félév vonatkozásában.

[2] Részvétel nem Praetoros konferencián vagy rendezvényen szakkollégiumi kredittel nem ismerhető el.

[3] Részvétel nem Praetoros konferencián vagy rendezvényen szakkollégimi kredittel nem ismerhető el.

[4] Az 5. modulban szereplő programok esetén, csak az előzetesen a szakkollégium elnökségével előzetesen jóváhagyatott teljesítmény ismerhető el. A modulból egy félévben összesen 5 kredit ismerhető el hallgatónként.

A kredit elfogadásra vonatkozó előzetes kérelmet kizárólag elektronikus úton a rendezvényt megelőzően az info@praetor.hu címen lehet beadni! A modulban való kreditek elismeréséhez, a konferencia/ verseny részvételt vagy helyezést igazoló oklevél, publikációs igazolás elektronikus másolatának beküldése szükséges a vonatkozó félév szorgalmi időszakának végéig a szakkollégium hivatalos e-mail címre.Aktuális félévre vonatkozó nyilvántartott ETER eredmények elérhetőek itt!Előzetesen kérelemre jóváhagyott, az 5. modulban kreditértékkel elismert programok:

 

Reklámok