Választható műhelyek

Műhely Műhelyvezető tanár Kiegészítő információ
1. A közigazgatási feladatok változása. Dr. Árva Zsuzsanna, egyetemi docens
2. Magyar közigazgatás az Európai Közigazgatási Térben. Prof. Dr. Balázs István, egyetemi tanár
3. A középszintű közigazgatás aktuális kérdései. Dr. Barta Attila, egyetemi adjunktus
4. A magyar büntetőbírói ítélkezés problémáinak szociológiai háttere. Dr. Bencze Mátyás, egyetemi docens
5. Trendek, kihívások és ellentmondások a pénzügyi jog köréből. Dr. Csűrös Gabriella, egyetemi adjunktus
6. Összehasonlító kártérítési jog. A privátszféra védelmének polgári jogi aspektusai. Dr. Fézer Tamás, egyetemi docens
7. A büntetőjog kihívásai a XXI. században. Dr. Madai Sándor, egyetemi docens
8. Jog és szimbolika. Dr. Megyeri-Pálffi Zoltán, egyetemi adjunktus MAX: 6 fő
9. A törvényi szint alatti munkajogi jogalkotás lehetséges alternatívái (munkáltatói szabályzatalkotás, továbbá mint kvázi jogalkotás a kollektív szerződés és üzemi megállapodás). Dr. Nádas György, egyetemi docens
10. Összehasonlító jogtörténet. Dr. Papp László, egyetemi adjunktus
11. Fogyasztóvédelmi jog. A fogyasztói hiteljog Magyarországon és az Európai Unió egyes tagállamaiban. Az európai és nemzetközi családjog. Dr. Varga Nelli, egyetemi adjunktus és Dr. Hajnal Zsolt, egyetemi adjunktus
12. Európa jogi műhely. Prof. Dr. Várnay Ernő, egyetemi tanár legalább középfokú angol nyelvtudás szükséges
13. Legjobb gyakorlatok az e-közigazgatásban. Dr. Veszprémi Bernadett, egyetemi adjunktus
14. Nemzetközi és diplomáciai kapcsolatok a magyar és egyetemes jog történetében. Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin, egyetemi docens
15. A büntetőeljárásjog kihívásai a XXI. században. Dr. Elek Balázs, egyetemi docens
16. Igazmondás, gyorsaság, hatékonyság – megvalósítható elvárások? Az új Pp. törekvései. Dr. Pribula László, egyetemi docens és Dr. Molnár Judit, egyetemi adjunktus
17. Közjavak Műhely. Bordás Péter
18. Összehasonlító társasági jogi kutatások. Dr. Szikora Veronika, habil., egyetemi docens
19. A bírói döntés igazolási alapjai. Dr. Ficsor Krisztina, egyetemi adjunktus
20. Parlament és emberi jogok. Dr. Sólyom Péter, egyetemi docens MAX: 6 fő
21. Kutatásmódszertani és Történeti Műhely. Dr. Balogh Judit,
egyetemi docens
Reklámok